aktualności

09.04.2018

Leczenie łokcia tenisisty: PRP czy tzw. „blokada”?

Wiele już zostało napisane na temat skuteczności różnych metod terapeutycznych w entezopatii nadkłykcia bocznego kości ramiennej (potocznie – łokieć tenisisty). Ostrzykiwanie okolicy przyczepu mięśni prostowników preparatami sterydowymi wielokrotnie już opisywano jako leczenie objawowe o niewielkiej skuteczności – dające jedynie krótkotrwałą poprawę. Kolejnym dowodem naukowym, świadczącym o niezadowalających wynikach długoterminowych takiego postępowania jest opublikowana w zeszłym …