aktualności

06.05.2018

PRP w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów – nowe badania potwierdzają skuteczność.

Najnowsze wieści z American Journal of Sports Medicine (21.02.2018). Badanie o najwyższej wiarygodności naukowej (metaanaliza oparta na randomizowanych badaniach klinicznych) objęło w sumie 1147 pacjentów z uszkodzeniami pierścienia rotatorów. Z analizy danych wynika, iż zastosowanie autologicznego PRP (czynników wzrostu) po artroskopowej rekonstrukcji pierścienia rotatorów spowodowało poprawę odsetka całkowicie wygojonych ścięgien od 13 nawet do 18%. Efekt …

09.04.2018

Leczenie łokcia tenisisty: PRP czy tzw. „blokada”?

Wiele już zostało napisane na temat skuteczności różnych metod terapeutycznych w entezopatii nadkłykcia bocznego kości ramiennej (potocznie – łokieć tenisisty). Ostrzykiwanie okolicy przyczepu mięśni prostowników preparatami sterydowymi wielokrotnie już opisywano jako leczenie objawowe o niewielkiej skuteczności – dające jedynie krótkotrwałą poprawę. Kolejnym dowodem naukowym, świadczącym o niezadowalających wynikach długoterminowych takiego postępowania jest opublikowana w zeszłym …