Kolejny wykład na temat PRP

wykład dr Łukasza Nagraby w Hotelu Holliday Inn Warszawa – Józefów na temat leczenia pacjentów z „ostrogą piętową”.

Dr n. med. Łukasz Nagraba przedstawi wykład na temat leczenia pacjentów z entezopatią rozcięgna podeszwowego za pomocą koncentrtu bogatopłytkowego na konferencji pt.  ZASTOSOWANIE AUTOGENNYCH CZYNNIKÓW WZROSTU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH W ORTOPEDII I MEDYCYNIE SPORTOWEJ

Hotel Holliday Inn Warszawa – Józefów 23 kwietnia 2010
Innymi wykładowcami będa m.in. Prof dr hab. Jan Skowroński, dr n. med. Bielecki, dr n. med. Adrian Rymarczyk i wielu innych znakomitych klinicystów.