Leczenie łokcia tenisisty: PRP czy tzw. „blokada”?

Wiele już zostało napisane na temat skuteczności różnych metod terapeutycznych w entezopatii nadkłykcia bocznego kości ramiennej (potocznie – łokieć tenisisty). Ostrzykiwanie okolicy przyczepu mięśni prostowników preparatami sterydowymi wielokrotnie już opisywano jako leczenie objawowe o niewielkiej skuteczności – dające jedynie krótkotrwałą poprawę.

Kolejnym dowodem naukowym, świadczącym o niezadowalających wynikach długoterminowych takiego postępowania jest opublikowana w zeszłym roku w piśmie „The physician and sports medicine” metaanaliza zawierająca dane kliniczne z badań 511 pacjentów. Niewielkie zmniejszenie bólu i poprawa funkcji po podaniu leku steroidowego (tzw blokady) trwała w całej analizowanej grupie pacjentów od 2-4 do 6-8 tygodni. Autorzy badania rekomendują zastosowanie autologicznego PRP w leczeniu łokcia tenisisty. Streszczenie publikacji dostępne tutaj.