schorzenia

Uszkodzenia mięśni i ścięgien

W związku z tym, iż proces naprawczy tkanek opiera się w dużej mierze na stanie zapalnym, należy rozważyć czy stosowane działania terapeutyczne, mogą na niego wpływać niekorzystnie. Warto podkreślić, iż kaskada naprawcza tkanek jest samo inicjującym się, samo ograniczającym się procesem, na który stosowane leki oraz innego rodzaju terapia może wpływać hamująco. W związku z dokładnym poznaniem procesów zachodzących po urazach tkanek należałoby raczej stosować terapię, która promowałaby i wzmacniała procesy naprawcze. Leczenie urazów mięśni powinno być zatem dopasowane do każdej kolejnej fazy gojenia.

Głównymi sposobami leczenia urazów mięśni jest odpoczynek- odciążenie uszkodzonego mięśnia, okłady z lodu oraz elewacja kończyny. Postępowanie takie zapobiega dolegliwościom bólowym, nadmiernemu obrzękowi i stanowi zapalnemu. W pierwszej fazie gojenia ma zastosowanie unieruchomienie, które zapobiega powstawaniu rozległego krwiaka oraz następczemu włóknieniu. Jednak na modelu zwierzęcym oraz badaniach klinicznych wykazano, iż unieruchomienie spowalnia procesy gojenia. Wiadomo również, że unieruchomienie może prowadzić do atrofii mięśnia oraz opóźnionego powrotu prawidłowej funkcji. Po 3-4 tygodniach zalecane jest wykonywanie kontrolowanych ćwiczeń. Powoduje to właściwe ułożenie włókien kolagenowych oraz zapobiega atrofii mięśniowej. Jednak w pracy badawczej Järvinen dowiódł, iż krótki czas unieruchomienia (do 5 dni) a następnie kontrolowana mobilizacja mięśnia zapewniają najlepsze warunki dla prawidłowego procesu naprawczego. w innej pracy ten sam zespól badawczy podkreśla, iż kluczowym elementem późniejszej rehabilitacji powinien być stretching. Najczęstszym postępowaniemprzy urazach mięśni jest zalecanie pacjentom przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stan zapalny jest nieodzownym elementem procesu gojenia, dlatego stosowanie leków z rodziny NLPZ wydaje się kontrowersyjne. Shen i wsp wykazali na modelu zwierzęcym, iż stosowanie inhibitorów COX-2 może wpływać negatywnie na procesy gojenia się tkanki mięśniowej poprzez zmniejszenie migracji do miejsca urazu makrofagów oraz innych komórek zapalnych, jak również skutkować zwiększonym włóknieniem poprzez zwiększenie poziomu TGF β1.

W związku z niejednoznacznym wpływem niesteroidowych leków przeciwzapalnych na procesy naprawcze stosowanie ich powinno być jak najkrótsze, a wskazaniem powinny być tylko nasilone objawy bólowe.

Koncentrat bogatopłytkowy a urazy tkanek

………….

Konsultacje i zabiegi

kontakt telefoniczny:
+48 22 620 18 55
+48 22 890 74 88
……
kontakt sms:
+48 663413611
kontakt email:
recepcja@mdclinic.pl
… 
MD Clinic
ul. Sienna 83
00-815 Warszawa

Dowiedziono, iż stan zapalny jest nieodzownym elementem procesów naprawczych oraz gojenia się tkanki mięśniowej. Stanowi zapalnemu towarzyszy podwyższony poziom czynników parakrynnych, w tym czynników wzrostu. Dlatego też powstało wiele prac badających ich wpływ na procesy gojenia. , Menetrey i wsp. dowiedli, że FGF i IGF-1 przyspieszają proces gojenia się tkanki mięśniowej. Podobne wnioski przedstawili Anitua i wsp.

Dzięki dokładnemu poznaniu procesów zachodzących podczas naprawy tkanek, słusznym wydaje się zastosowanie koncentratu płytek krwi (PRP) w urazach mięśniowych. Czynniki wzrostu pochodzące z koncentratu płytek krwi pobudzają migrację komórek zapalnych do miejsca urazu, ich proliferację oraz różnicowanie się w miejscu urazu.