schorzenia

Zaburzenia zrostu kostnego

Zaburzenia zrostu kostnego są bardzo poważnym powikłaniem, dotyczą przede wszystkim złamań wieloodłamowych, wielomiejscowych czy też otwartych. Proces gojenia się tkanki kostnej, jak każdej innej tkanki opiera się przede wszystkim na podłożu zapalnym i miejscowej burzy czynników parakrynnych, szczególności czynników wzrostu. Szersze zainteresowanie czynnikami sprzyjającymi zrostowi kostnemu zapoczątkował Tayapongsak i wsp. który w 1994 r. opublikował wyniki badań nad zastosowaniem autologicznej fibryny w celu przyśpieszania zrostu kostnego po operacyjnym leczeniu rekonstrukcyjnym żuchwy.

W najnowszych światowych badaniach zarysowuje się nowy trend. Badany jest preparat otrzymywany z tkanki tłuszczowej poprzez liposukcję (Human adipose-derived stromal cells (hADSCs)). Stosuje się go w postaci płynnej (iniekcji) wraz z koncentratem płytek krwi. Jak dowodzą wstępne badania komórki podścieliska wywodzące się z tkanki tłuszczowej mają wysoki potencjał dzielenia się i różnicowania dzięki czemu po iniekcji w miejsce zaburzenia zrostu kostnego mogą różnicować się do osteoblastów i wspomagać proces gojenia się tkanki kostnej.

Wyniki wielu badań dowodzą skuteczność zastoswania koncentratu bogatopłytkowego z autogennymi lub allogennymi przeszczepami kostnymi jak również z materiałami nieorganicznymi.