Leczenie preparatami kolagenowymi

Urazy w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym łączy jedno: sport i zajęcia sportowe są nieodłącznie związane z ryzykiem makro- i mikrouszkodzeń jak również przeciążeń tkanek narządu ruchu. Ceną za zarówno intensywne doskonalenie ruchów, jak i powiększanie siły mięśni może być przyspieszone zużycie tkanek. Tkanki te natomiast mają wspólną cechę: podstawą ich budowy jest kolagen.

W związku z tym podjęto próbę leczenie urazów ścięgien za pomocą iniekcji z zastosowaniem kolagenu. Więzadła i ścięgna są oczywiście aktywne metablicznie, zachodzi w nich nieustanną przebudowa i wymiana macierzy pozakomórkowej. Tkanki te są słabo ukrwione pzez co procesy naprawcze zachodzą wolno.

Iniekcje „in loco” umożliwiają dostarczenie biomateriału, w tym przypadku preparatu kolagenu – „tam, gdzie jest potrzebny”, aby polepszyć anatomiczne i funkcjonalne struktury zbudowane z włókien kolagenowych.

W związku z obiecującymi wynikami wstępnymi oraz bezpieczeństwem stosowania zespół dr n. med. Łukasz Nagraba i dr Tomasz Mitek rozpoczęli leczenie z zastosowaniem preparatów kolagenu u pacjentów cierpiących na różnego rodzaju tendinopatie.

Bezpieczeństwo stosowania

Preparaty kolagenu są pochodzenia zwierzęcego, należy je stosować ostrożnie u pacjentów uczulonych na białka zwierzęce (uczulenie pokarmowe nie stanowi przeciwwskazania do zabiegu).

Są to preparaty sterylne, w formie jednorazowej co znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia.

Należy pamiętać, iż jest to nowa metoda leczenia, nie można ocenić na ile jest skuteczna ponieważ nie ma jeszcze badań z dużymi grupami pacjentów oceniających skuteczność działania tego typu preparatów.