Schemat leczenia

Etap I – pobranie krwi

Pacjent zgłaszający się w celu leczenia osoczem bogatopłytkowym nie musi być na czczo. Jeśli lekarz prowadzący nie zaleci inaczej, pacjent nie powinien zmieniać schematu przyjmowania swoich leków.

Krew do badania jest pobierana w pozycji siedzącej, a u osób szczególnie wrażliwych w pozycji leżącej. W celu uzyskania osocza bogatopłytkowego pobiera się krew żylną. W przypadku pobrania krwi najczęściej nakłuwane są żyły kończyny górnej, w okolicy zgięcia łokciowego, rzadziej grzbietu dłoni lub przedramienia. Najczęściej osobą, która pobiera krew jest pielęgniarka. Przed właściwym pobraniem krwi przygotowuje się sterylną strzykawkę, igłę z motylkiem oraz wężykiem, gaziki, plaster do przymocowania motylka, antykoagulant, preparat do odkażenia skóry oraz opaskę uciskową.
Na polskim rynku ortopedycznym jest kilka firm, które sprzedają zestawy do otrzymywania osocza bogatopłytkowego. W zależności od zestawu do otrzymywania koncentratu bogatopłytkowego zarówno objętość pobieranej krwi jak i pewne elementy techniczne mogą się różnić, jednak ogólna technika uzyskiwania PRP jest zbliżona.

W celu ułatwienia pobrania krwi pacjent poproszony jest o to aby ułożył kończynę górną wyprostowaną w stawie łokciowym, z dłonią zwróconą ku górze. Najczęściej stosuje się poduszkę podłożoną pod staw łokciowy. Przed właściwym pobraniem krwi do strzykawki pobiera się odpowiednią ilość antykoagulantu. Pobierający krew zakłada opaskę uciskową na kończynie pacjenta powyżej wybranego miejsca nakłucia żyły. Osoba pobierająca krew odkaża skórę dołu łokciowego odpowiednim preparatem.

W celu pobrania krwi jedną ręką unieruchamia się żyłę poprzez naciągnięcie skóry dołu łokciowego natomiast drugą zdecydowanym ruchem dokonuje nakłucia, następnie zwalnia opaskę. Igła użyta do nakłucia osadzona jest na wężyku, dzięki czemu podczas pobierania można mieszać krew z odpowiednim koagulantem.

Po uzyskaniu potrzebnej ilości krwi, najczęściej od kilku do kilkudziesięciu mililitrów, osoba pobierająca krew uciska miejsce wkłucia wacikiem a następnie szybkim ruchem usuwa igłę z żyły. Pacjent proszony jest o uciśnięcie miejsca po pobraniu gazikiem ze środkiem dezynfekującym. Ręka powinna być wyprostowana, a samo miejsce ukłucia mocno uciśnięte.

Etap II – otrzymanie koncentratu bogatopłytkowego

Pobrana krew w jałowy sposób zostaje przeniesiona do specjalnego separatora (pojemnika do otrzymywania PRP). Następnie pojemnik umieszczany jest w wirówce. Proces wirowania trwa od kilku do kilkunastu minut, w zależności od rodzaju zestawu do otrzymywania PRP. Po odwirowaniu, niezależnie od rodzaju zestawu do otrzymywania PRP, uzyskuje się trzy warstwy płynowe. Pierwsza warstwa od dołu to oddzielone erytrocyty, druga koncentrat bogatopłytkowy (PRP), a na samej górze otrzymywana jest warstwa osocza. Ostatecznie koncentrat bogatopłytkowy (PRP) odciągany jest do osobnej strzykawki. Tak przygotowany koncentrat jest gotowy do podania.

Etap III – podanie koncentratu bogatopłytkowego

Każdy zabieg z wykorzystaniem PRP wykonywany jest pod kontrolą USG. Szczególnie istotne wydaje się to u pacjentów z entezopatią rozścięgna podeszwowego (ostrogą piętową), ponieważ rozścięgno otoczone jest obfitą tkanką tłuszczową. U pacjentów z łokciem golfisty oraz tenisisty wystarcza badanie palpacyjne, a miejscem podania najczęściej jest punkt największej bolesności.

Etap IV – wczesny okres po podaniu koncentratu bogatopłytkowego (pierwsze 7 dni)

Pacjenci zgłaszający się z powodu chorób kończyny dolnej muszą przyjść zaopatrzeni w kule.

Oczywiście zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przez okres unieruchomienia kończyny dolnej + siedem dni należy stosować profilaktykę przeciwzakrzepową.

Pacjenci zgłaszający się z powodu chorób dotyczących okolicy stawu łokciowego, po zabiegu zostają również zaopatrzeni w odpowiedni rodzaj unieruchomienia kończyny górnej.
Szczegółów na temat rodzaju oraz okresu przez jaki jest zalecane unieruchomienie dowiedzą się Państwo podczas wizyty kwalifikacyjnej do podania osocza bogatopłytkowego.

Należy pamiętać, że pacjent po podaniu PRP nie będzie mógł sam prowadzić samochodu.

………….

Konsultacje i zabiegi

kontakt telefoniczny:
+48 22 620 18 55
+48 22 890 74 88
……
kontakt sms:
+48 663413611
kontakt email:
recepcja@mdclinic.pl
… 
MD Clinic
ul. Sienna 83
00-815 Warszawa
...

Większość pacjentów przez pierwsze kilka dni w miejscu podania koncentratu bogatopłytkowego zgłasza bardzo silne dolegliwości bólowe. Dlatego tak ważne jest odpowiednie leczenie przeciwbólowe (wg. zaleceń lekarza prowadzącego). O rodzaju i okresie przez jaki będzie stosowana farmakoterapia przeciwbólowa dowiedzą się Państwo podczas wizyty kwalifikacyjnej do podania osocza bogatopłytkowego.

Etapy postępowania po podaniu koncentratu bogatopłytkowego

  1. Unieruchomienie kończyny.
  2. Wizyta kontrolna przypada na 7-10 dzień po podaniu koncentratu bogatopłytkowego. Służy ona oszacowaniu funkcji kończyny oraz natężenia możliwych dolegliwości bólowych.
  3. Kolejna wizyta następuje w 3 tygodniu po podaniu PRP, określa się funkcję kończyny, subiektywne odczucia pacjenta oraz możliwe przetrwałe dolegliwości bólowe i jeśli efekt leczenia nie jest wystarczająco zadowalający możliwe jest skierowanie pacjenta na odpowiednią rehabilitację. Należy podkreślić, że rehabilitacja jest cennym elementem leczenia pacjentów z entezo i tendinopatiami, o której nie należy zapominać tudzież jej bagatelizować.