schorzenia

Łokieć tenisisty

Jest to przewlekły zespół bólowy zlokalizowany w miejscu przyczepu ścięgien mięśni prostowników nadgarstka w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Entezopatia mięśni prostowników nadgarstka cechuje cię charakterystycznymi objawami klinicznymi. Siła chwytu oraz możliwość tolerancji obciążenia szczególnie przy wyproście w stawie łokciowym jest znacznie ograniczona. Pacjent zgłasza dolegliwości bólowe po bocznej stronie stawu łokciowego, szczególnie podczas badania palpacyjnego. Patologia ta może dotyczyć każdego z prostowników nadgarstka czy też palców ale w szczególności mięśnia prostownika krótkiego promieniowego nadgarstka.

Ryc . Przyczep bliższy mięśni prostowników przedramienia (entezopatia tego przyczepu nazywana jest łokciem tenisisty).

Epidemiologia

Choroba ta występuję z częstością 3% w populacji ogólnej, częstość zwiększa się po 35 roku życia. W szczególnych zawodach charakteryzujących się ciężką pracą fizyczną i powtarzaniem ruchów w stawie łokciowym częstość występowania łokcia tenisisty jest znacznie wyższa i waha się od 6% do 15%. Nazwa tego zespołu nie jest przypadkowa, u około 50% tenisistów występują o różnym nasileniu objawy tego zespołu. , U osób, które pracują fizycznie wykazano trzy czynniki ryzyka: stosowanie narzędzia w pracy cięższego niż 1kg, podnoszenie przedmiotów cięższych niż 20kg częściej niż 10 razy dziennie oraz powtarzane ruchu przedramienia powyżej 2h dziennie.

Metody Leczenia

………….

Konsultacje i zabiegi

.kontakt telefoniczny:
+48 22 620 18 55
+48 22 890 74 88
kontakt sms:
+48 663413611
kontakt email:
recepcja@mdclinic.pl
… 
MD Clinic
ul. Sienna 83
00-815 Warszawa

Leczenie pacjentów z zespołem bólowym o charakterze łokcia tenisisty można podzielić na zachowawcze i operacyjne. Jednak postępowanie operacyjne powinno być zarezerwowane tylko i wyłącznie dla pacjentów, u których objawy charakteryzują się dużym natężeniem a zastosowanie wachlarza metod zachowawczych nie przyniosło rezultatu.

W leczeniu zachowawczym stosuje się odciążenie kończyny i obserwację, niesteroidowe leki przeciwzapalne, ortezy stawu łokciowego, akupunkturę, metody fizjoterapeutyczne (terapię ultradźwiękami, falą uderzeniową, masażem) oraz wstrzyknięcia kortykosteroidów.Wyniki oraz wnioski prezentowane w badaniach dotyczących skuteczności leczenia pacjentów z łokciem tenisisty są niejednoznaczne. W związku z tym można postawić wniosek, iż obecnie nie ma skutecznej metody leczenia zachowawczego pacjentów z łokciem tenisisty. Dlatego też nadal poszukuje się nowych metod leczenia pacjentów z tym zespołem bólowym. Jest to m.in. stosowanie nitratów w postaci transdermalnej, iniekcji toksyny botulinowej autologicznej krwi, czy też zastosowanie osocza bogatopłytkowego.

W badaniu, w którym uczestniczyło 35 pacjentów z łokciem tenisisty zastosowano kombinację punkcji igłą oraz iniekcji z autologicznej krwi pacjenta. W ramach kontroli 4 tygodnie i 6 miesięcy po ostrzyknięciu wykonywano pacjentom USG oraz poproszono o wypełnianie wizualnej skali analogowej (VAS). Zarówno wykazano istotną poprawę w przypadku VAS jak również w badaniu USG. Skuteczność metody z wykorzystaniem iniekcji z autologicznej krwi pacjenta potwierdzono również w badaniu Edwards et al. Okres obserwacji wyniósł 9,5 miesiąca a grupa badana liczyła 28 pacjentów. Z tego 79% pacjentów po leczeniu nie odczuwało dolegliwości bólowych podczas normalnej aktywności życiowej. Podążając w kierunku leczenia przyczynowego metodą leczenia, w której pokłada się największe nadzieje jest stosowanie osocza lub żelu bogatopłytkowego.