Zabiegi z użyciem PRP (wideo)

1. Podstawowe informacje na temat PRP (wersja anglojęzyczna)

2. Otrzymywanie i podawanie PRP (łokieć tenisisty)

3. Pobieranie krwi w celu otrzymania koncentratu bogatopłytkowego

4. podanie PRP (łokieć golfisty)

5. podanie czynników wzrostu (łokieć tenisisty)